Henvist af egen læge
44 48 15 07
Telefontid dagligt (ikke onsdag)
kl. 11.00 - 13.00
Privat/henvist af sundhedsforsikring
44 48 13 25
Telefontid dagligt kl. 9.00 - 11.00
Injurymap logo

Skulderklinikken


Skulderproblemer er hyppigt forekommende. Diagnosen er vigtig for planlægning af den terapeutiske strategi. Den beror på en grundig lægelig undersøgelse som ofte må suppleres med en ultralydsskanning. Øvelsesterapi er hovedelementet i forebyggelsen og behandlingen af de fleste skulderlidelser, men bør ofte kombineres med andre tiltag for at opnå hurtig smertelindring og genvinde naturlig bevægelighed.


Pierre Schydlowsky
Speciallæge i reumatologi, Ph.D,
diplomlæge i idrætsmedicin

Ønsker du 1 konsultation?
Private patienter modtages hvis klinikken har kapacitet til det.
I øjeblikket har klinikken ikke kapacitet til at modtage private patienter
>Patienter med sundhedsforsikring
Honoraret afregnes direkte med forsikringsselskabet

Sygesikringspatienter
Undersøgelse og behandling er gratis forudsat der foreligger en henvisning fra egen læge.

Se i øvrigt afsnittet Konsultation

English

Shoulder problems are common. A correct diagnosis is crucial for the therapeutical strategy. It relies upon a thorough clinical investigation, often supplemented by an ultrasonographic scan.

Shoulder rehabilitation is the key element of both prevention and cure of most shoulder disorders.

Contact us at 44 48 15 07.


Resultat af klinikkens sidste kvalitets rapport:
100% synes at vi var gode/rigtig gode til at undersøge dem
99% havde tillid til, at de fik den rette behandling
98% havde et godt/virkelig godt indtryk af klinikken
97% ville anbefale klinikken til andre